by Biweb Cloud - 21/02/2017

Cách phân quyền User WordPress với plugin User Role Editor

Hiện nay Worspress mới chỉ hỗ trợ User một số quyền sau đây: Subcriber (Người đăng ký): Mục đích của nhóm người dùng này là lấy info (như tên họ, email), họ chỉ có thể đọc các viết, hoặc nếu website xây dựng theo dạng Forum thì người dùng có thể đăng bài viết chằng […]